Meniu de navigare

Biologie definire helmintologie, Biologie definire helmintologie

Conținutul

    biologie definire helmintologie

    Încărcat de Biologie definire helmintologie, Autoreferat finalizat spre tipar Adoptarea noului model de proiectare curriculară este determinată, pe de o parte, de nevoia de a realiza actualizarea formatului şi unitatea concepţiei programelor şcolare la nivelul învăţământului gimnazial, iar pe de altă parte, acest demers asigură acordarea cu dezvoltările curriculare actuale, centrate pe rezultate explicite şi evaluabile ale învăţării. În acest sens, actuala programă şcolară a urmărit valorizarea cadrului european al competenţelor cheie la următoarele niveluri: formularea competenţelor generale şi selectarea seturilor de valori şi atitudini; organizarea elementelor de conţinut şi corelarea acestora cu competenţele specifice; elaborarea sugestiilor metodologice.

    Programa şcolară este parte componentă a curriculumului naţional.

    biologie definire helmintologie

    Aceasta reprezintă documentul şcolar de tip reglator — instrument de lucru al profesorului — care stabileşte, pentru fiecare disciplină, oferta educaţională care urmează să fie realizată biologie definire helmintologie bugetul de timp alocat pentru un parcurs şcolar determinat, în conformitate cu statutul ş.